Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Všechny kurzy
Všechny kurzy
Vertebratologická exkurze, KZO/389 PDF Tisk Email

Kurz kombinuje studium obratlovců v různých zoologických institucích (zoo, akvária, muzea) společně s poznáváním evropské fauny v přirozených podmínkách. Smyslem exkurzí do zoologických institucí je seznámit studenty s exotickými, vzácnými či skrytě žijícími obratlovci, popřípadě podmínkami pro jejich úspěšný chov. Každý druhý rok se uskutečňuje terénní exkurze do zoologicky významných evropských oblastí, kde mají studenti možnost pozorovat zvířata v jejich přirozeném prostředí. Terénní exkurze slouží k integraci poznatků získaných během studia nerůznějších zoologických, botanických a ekologických kurzů. Na terénních exkurzích se podílejí i kolegové zabývající se bezobratlými živočichy a botanici, což přispívá ke komplexnějšímu chápání evropské přírody.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Terénní ornitologické metody, KZO/359 PDF Tisk Email

Kurz je určen všem, kterí by chtěli zvládnout základní metody terénního ornitologického výzkumu, umožňující studovat ptačí populace a společenstva. V rámci kurzu se studenti naučí rozpoznávat základní ptačí druhy, nejen podle vzhledu, ale hlavně po hlase. Kurz probíhá během celého letního semestru a je realizován formou půldeních výletů do terénu, kde jsou ptáci nejen pozorováni, ale i odchytáváni.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Evoluční biologie člověka, KZO/271 PDF Tisk Email

Cílem kurzu je seznámit studenty s evoluční historií člověka a jeho nejbližších příbuzných. V rámci kurzu budou mít studenti možnost porovnat různé přístupy ke studiu lidské evoluce z pohledu evoluční biologie, evoluční psychologie/sociobiologie, fylogenetiky, paleontologie, molekulární biologie/genetiky/genomiky, srovnávací lingvistiky a kulturní antropologie.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Evoluční biologie, KZO/270 PDF Tisk Email

Absolvent základního kurzu evoluční biologie má základní znalosti o (mikro)evolučních mechanismech (selekce, drift), způsobech vzniku evolučních novinek, vztahu ontogeneze a evoluce, vztahu biologické a kulturní evoluce, hodnocení adaptací a o antropologických aplikacích evoluční biologie.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Fylogeneze a diverzita organismů, KZO/394 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

Strana 3 z 3
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack