Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Výuka Všechny kurzy
Všechny kurzy
Chov bezobratlých, KZO/153 PDF Tisk Email

Seznámení s principy tvorby vhodných podmínek pro chov, ošetřování a rozmnožování bezobratlých živočichů. Chov bezobratlých jako alternativa k chovu obratlovců v lidské péči, význam chovu bezobratlých pro ochranu přírody, udržování populací ohrožených druhů.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Cvičení ze zoologie bezobratlých, KZO/151 PDF Tisk Email

Kurz je osamostatněným cvičením, mající volný vztah k přednášce Zoologie bezobratlých a jako takové je součástí výstupního minima pro většinu posluchačů bakalářského stupně. Hlavní náplní je morfologie a anatomie živočichů, součástí cvičení je obecný výklad, samostatné pozorování živých a fixovaných živočichů a preparátů, jmenovitě jsou na začátku semestru uvedeny druhy živočichů, u kterých bude provedena pitva. Pořadí taxonů v následujícím obsahu cvičení vychází z běžného řazení vyšších taxonů živočichů, skutečné pořadí cvičení je každoročně modifikováno podle momentální dostupnosti živého materiálu.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Seminář magisterských oborů - zoologie, KZO/187 PDF Tisk Email

Aktuální přednášky současné zoologie na BF JU a na dalších i zahraničních pracovištích. Referáty diplomantů a doktorandů o postupu diplomových a dizertačních prací.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Zoologie bezobratlých, KZO/155 PDF Tisk Email

Základy biologie významnějších taxonů živočichů (mimo strunatce), jejich fylogenetických vztahů a systematiky, tělní architektury, funkce v ekosystémech a významu pro člověka. Přehled běžných a významných zástupců světové a české fauny. Stručný přehled biologie vybraných heterotrofních jednobuněčných eukaryot.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Speciální zoologie bezobratlých, KZO/154 PDF Tisk Email

Základním cílem je poskytnout solidní orientaci v oblasti problematiky zoologie bezobratlých nejfrekventovanějších taxonů zájemcům o specializační magisterské studium experimentální či systematické zoologie a ekologie živočichů. Souběžným cílem je poskytnout širší rozhled studentům, kteří zároveň zapisují specializační kurzy (např. entomologie, protozoologie, helmintologie, arachnoentomologie, malakozoologie, fyziologie živočichů, ekologie živočichů) o relevantních taxonech bezobratlých jiných taxonů bezobratlých (mimo specializaci) v únosném objemu informací. Kurz poskytuje bazální heuristický i ověřovací základ pro samostatnou experimentální i terénní práci.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Zoologie bezobratlých, KZO/150 PDF Tisk Email

- Rozvinout znalosti a přehled o biologii, diverzitě, klasifikaci a fylogenezi bezobratlých živočichů a vybraných heterotrofních jednobuněčných eukaryot - zejm. symbiontů nebo parazitů živočichů.

- V rámci tohoto základního kurzu zoologie bezobratlých poskytnout studentům základ a přehled nezbytný pro studium a řešení projektů v rámci experimentálních i ekologicky orientovaných oborů a pro učitelství biologie na středních školách.

Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Biologie mořských organismů, KZO/581 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Ekologie ptáků, KZO/382 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Ornitologické exkurze, KZO/373 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Systematická ornitologie, KZO/384 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Srovnávací anatomie a morfologie obratlovců, KZO/387 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Zoologie fosilních obratlovců, KZO/375 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Arachnologie, KZO/410 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
Diverzita rybovitých obratlovců II., KZO/379 PDF Tisk Email
Informace ve studijní informačním systému STAG
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Další > Konec >>

Strana 2 z 3
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack