Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Úvodní stránka Diplomové práce Ukončené bakalářské práce
Ukončené bakalářské práce
Rozmnožování a reprodukční strategie rosničky zelené (Hyla arborea) ve vztahu k velikosti jedince.

Autor: Bajgar Adam

Školitel: Berec Michal

Obhájeno: 2006

 
Složení potravy a reprodukční úspěšnost puštíka obecného (Strix aluco)

Autor: Luka Václav

Školitel: Riegert Jan

Obhájeno: 2010

 
Společenstva vážek odvodňovacích kanálů - Radovesické výsypky

Autor: Tichánek Filip

Školitel: Tropek Robert, RNDr.

Obhájeno: 2013

 

 
Společenstva xylofágního a xylobiontního hmyzu na dubech v lužním lese: Vliv zastoupení dubu a struktury lesa

Autor: Vodka Štěpán

Školitel: Čížek Lukáš

Obhájeno: 2005

 
Srovnání explorační aktivity dvou druhů podzemních hlodavců s odlišným sociálním systémem

Autor: Suchanová Daniela

Školitel: Mazoch Vladimír, Mgr.

Obhájeno: 2012

 

 
Srovnání metod ke studiu mezihnízdní agresivity a kompatibility kolonií u Monomorium pharaonis

Autor: John Radek

Školitel: Frouz Jan

Obhájeno: 2006

 
Srovnání navigačních schopností dvou druhů rypošů s odlišným sociálním systémem.

Autor: Mazoch Vladimír

Školitel: Šumbera Radim

Obhájeno: 2006

 
Stanovení skutečného denního racionu kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) zimujícího na Vltavě v Praze Tróji

Autor: Vejřík Lukáš

Školitel: Čech Martin, Peterka Jiří

Obhájeno: 2010

 
Struktura společenstev hálky tvořících členovců na vrbách

Autor: Kadlec Jan

Školitel: Volf Martin, Mgr.

Obhájeno: 2017

 

 
Sukcese saproxylických brouků na pasekách v doubravách NP Podyjí

Autor: Kozel Petr

Školitel: Čížek Lukáš, Mgr. PhD.

Obhájeno: 2015

 
Sukcese společenstev koprofágních listorohých brouků (Succession of dung beetle communities within a dung patch)

Autor: Sládeček František

Školitel: Hrček Jan

Obhájeno: 2010

 
Taxonomická variabilita tarzálních žláz u savců

Autor: Hůlka Martin

Školitel: Robovský Jan RNDr. Ph.D. 

Obhájeno: 2013

 

 
Testování čichových schopností rypoše stříbřitého (Heliophobius ergentecinereus) při lokalizaci potravy

Autor: Antzak Jana

Školitel: Šumbera Radim

Obhájeno: 2004

 
Variabilita jepic druhové skupiny Baetis fuscatus (Insecta, Ephemeroptera, Baetidae)

Autor: Kollross Jan

Školitel: Sroka Pavel, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2016

 

 
Variabilita v sociálním chování koní domácích a zdivočelých

Autor: Dudová Kateřina

Školitel: Komárková Martina, Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 
Variabilita zpěvu sedmihláska hajního (Hippolais icterina) v urbánním prostředí

Autor: Jůzlová Zuzana

Školitel: Riegert Jan

Obhájeno: 2010

 
Vazba mezi dominancí a osobnostními rysy u sociálně a solitérně žijících obratlovců

Autor: Švecová Jana

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Obhájemo: 2017

 

 
Vliv aktivního hospodaření na diverzitu květomilného hmyzu v doubravách Národního parku Podyjí

Autor: Perlík Michal

Školitel: Plátek Michal, Mgr.

Obhájeno: 2015

 

 
Vliv kolísání nabídky drobných savců na složení potravy a reprodukční úspěšnost u puštíků roda Strix

Autor: Vlček Jakub

Školitel: Riegert Jan, Mgr. Ph.D. 

Obhájeno: 2012

 

 
Vliv lučního managementu na abundanci sledovaných druhů střevlíků (Carabidae)

Autor: Beneš Josef

Školitel: Vrba Pavel

Obhájeno: 2011

 
Vliv predátora na pohybovou aktivitu larev ropuchy obecné (Bufo bufo).

Autor: Kutílková Pavla

Školitel: Berec Michal

Obhájeno: 2006

 
Vliv vysychání vody na vývoj pulců Rana temporaria

Autor: Modrá Denisa

Školitel: Berec Michal, Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2015

 

 
Vliv vzhledu očí na zobáku na rozpoznávání predátorů sýkorou koňadrou (Parus major)

Autor: Beránková Jana

Školitel: Poláková Simona

Obhájeno: 2011

 
Vliv zbarvení predátora na reakce ptáků na krmítku

Autor: Buršíková Markéta

Školitel: Veselý Petr, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2013

 

 
Vokalizace a socialita u rypošů

Autor: Dvořáková Veronika

Školitel: Knotková Ema

Obhájeno: 2010

 
Vybrané populačně genetické parametry drobných savců podél antropogenních bariér.

Autor: Zima Jan

Školitel: Sedláček František

Obhájeno: 2006

 
Vyhodnocení monitoringu evropsky významného druhu Eriogaster catax (Lepidoptera)

Autor: Valchářová Justina

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. PhD.

Obhájeno: 2012

 
Vývoj mikrosatelitních markerů pro druhový komplex Crenicichla mandelburgeri (Teleostei: Cichlidae)

Autor: Slabochová Lenka

Školitel: Piálek Lubomír, Mgr. Ing.

Obhájeno: 2015

 

 
Vývoj sociálního chování a srovnávací etologiedvou druhů lišek Vulpes chamaa Vulpes zerda

Autor: Kašparová Markéta

Školitel: Řičánková Věra

Obhájeno: 2006

 
Význam barvy a tečkovaného vzoru ve výstražné signalizaci slunéčka Harmonia axyridis

Autor: Průchová Alexandra

Školitel: Veselý Petr, Mgr. PhD.

Obhájeno: 2012

 
Význam sněhových výležisek v aridních horách pro brouky a ptáky

Autor: Ambrožová Lucie

Školitel: Čížek Lukáš, Mgr. PhD.

Obhájeno: 2015

 
Zhodnocení monitoringu evropsky ohrožených druhů modráska bahenního (Phengaris nausithous) a m. očkovaného (P. teleius)

Autor: Bartoňová Alena

Školitel: Konvička Martin

Obhájeno: 2011

 
Zrakové schopnosti afrických podzemních hlodavců čeledi Bathyergidae

Autor: Fremlová Aneta

Školitel: Kott Ondřej, Mgr.

Obhájeno: 2013

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 2 z 2
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack