Katedra zoologie

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

Mapa stránek
Up

Publikace

Speciální číslo časopisu celé o slunéčku

Falešné housenky odhalily místa, kde skutečným hrozí největší predace

Zánik symbiózy mravenců a rostlin ve vyšších nadmořských výškách

Jak se dělá evoluce

Proč se lidé zabíjejí

Cena Vojtěcha Jarošíka

Co je hnacím motorem speciace izraelských slepců?

Jsou sociální rypoši ukecanější než solitérní?

Co nám může ukázat morfologie ucha o míře podzemnosti spalacidů?

Slunéčko východní je nájezdníkem 21. století

Středoamerické cichlidy - souhrn

Architektura rypoších nor z žabí perspektivy

Iranian ladybirds

Aloparentální péče u bodlinatek sinajských

Lesní okraje jako rezervoáry biodiverzity

Kolik hmyzu navštěvuje květy?

Opylování třezalek v Kamerunu

Genetická struktura pískomila savanového

Hlodavci rodu Malacomys odhalují pleistocenní refugia

Brouci čeledi slunéčkovití

Specializované květy v Kamerunu

Dvě nové cichlidy z Argentiny

Nové druhy slunéček pro Írán

Izraelští slepci

Mamuti nevymřeli. Odtáhli.

Vymírání motýlů na BCI

Variabilní geny imunity hrabošů

Žvýkání betelu a kortizol

Podíl tatínků na potomstvu slunéček

Zrušení endemického rodu afrických savců

Netopýři v “hajzlu”

Čištění srsti u makaků magotů

Šelmy se spolu snesou

Prťomyš kam se podíváš (tedy v Africe)

Diversity of arboreal ant communities in tropical forest

Harmonická kniha

Makej, nejlépe v mokru, aby ses nepřehřál

Sýčků ubývá

Kde lišky dávají dobrou noc?

Druhová bohatost karibských motýlů

Humanbiologie

Molekulární adaptace k podzemnímu životu

Na sever; a na jih...

Kdo kousl tu housenku?

Žlabatky žijí i v Oceánii

Život blánatky lipové

Borůvková zmrzlina

Denní režim podzemníků

Světlo na konci tunelu

Invazní slunéčko na Slovensku

Co mají rádi svišti

Harmonie z ptačí perspektivy

Motýli se vyhřívají

Výrazné barvy varují sýkory

video - líhnutí larev slunéčka

Naštvaný budníček

Rypoš obří bohatě bručí

Na Altaji trvá doba ledová

Rozšíření krysy půvabné

Vlnáč netečný, tráva a halucinogeny

Lidé se nevyvinuli z předků podobných šimpanzům

Třetí eusociální druh savce

Seismická komunikace u hlodouna krtkovitého

Chcete mě? - Slunéčka

Jak se v mládí ohřeješ, tak se v dospělosti vybarvíš

Co takhle dát si ... myšici!

Okáči potřebují mozaiku lesů a luk

Motýli pralesů tří kontinentů

Nové druhy okáčů z Kuby

Ekofyziologická odolnost octomilek roste s výkyvy teploty

Sýček v pusztě

Duté vrby

Nové druhy lumčíků z PNG

Včely kradou nektar

Fylogeneze bělásků Delias

Vakovlčí mláďata

Lumčík pojmenovaný po filmové hvězdě

Vysoká plodnost slunéček po přezimování

Aktivita sociálního rypoše obřího

Speciace slepců v Galileji

Acta Carpathica Occidentalis

ČASOPIS BESKYDY/THE BESKIDS BULLETIN

Osobnost makaků magotů

Vysychání Indických octomilek

Vysychání indických octomilek

Vysychání Indických octomilek

Myši tribu Praomyini v Zambii

Pralesní členovci konečně spočítáni

Letnění rybníků přispívá k biodiverzitě

Puberťáci

Letokruhy dubu a vodní režim

Specializovaní ptačí opylovači

Metabolismus podzemních hlodavců

Paralelní svět pod našima nohama

Čárové kódy pro fylogenezi blanokřídlých

Jak mizí modely housenek v tropickém pralese

Tajemství druhové bohatosti mravenců na tropických stromech

Početnost herbivorního hmyzu v tropickém lese

Sýkory dobře poznají dravce

Ecology and Behaviour of the Ladybird Beetles

Poslední zpráva o přirozeném stavu jezera Turkana

Místo a čas tření okounů

Dlouhodobé trendy v početnosti ptáků

Potrava přezimujících poštolek

Ústup fluorózy jelenů

Sympatrická speciace říčních cichlid

Vlastnosti nektaru africké netýkavky opylované ptáky

Obří podzemní systémy rypoše obřího

Pouzdřanská step jako refugium ohroženého hmyzu

Krása hadů

Invazivní predátor z Asie způsobuje ubývání evropských slunéček

Češi na Borneu objevili opici, která byla považována za vyhynulou

V suchu se daří samcům slunéček

Potravní adaptace rypoše stříbřitého

Lehko na cvičišti

Menší šelmy na lesních okrajích

Ektonukleázy z octomilky

Složení potravy sýce rousného

Ochrana ptáků v západní a východní Evropě

Třetí linie hlodavčích kokcidií

Holka nebo kluk?

Odlišení potravních nik dvou kamerunských strdimilů

Model pro studium sympatrické speciace v říčních systémech

Kontinuální náhrada zubů u rypoše stříbřitého

Nový partner nebo vetřelec?

Chilocorus renipustulatus dominuje mezi slunéčky na jeřábu

Dva nové druhy cichlid z Rio de la Plata

Metabolismus a osobnost hraboše

Molekulární detekce potravních vztahů hostitelů a parazitoidů

Ekologie invazních pavoukovců

Tesařík alpský v bukových pralesích Ralské pahorkatiny

Aktivita šelem v ekotonu

Velikost areálu šelem

Mláďata bodlinatých myší

Mravenčí společenstva ve výškovém gradientu

Invazní slunéčko dorazilo na rovník

Třepotající strdimilové

Grandienty biodiverzity jsou utvářeny evolučními constraints

Populační genetika motýlů odhaluje novou úroveň tropické biodiverzity

Krasci mají rádi osluněné stromy

Rekultivace škodí přírodě

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack